We Will Find A Way!

Netechnologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Vivatrans“

Projekto tikslas – įmonėje įdiegti netechnologines ekoinovacijas. Numatomos veiklos – įdiegti inovatyvius sprendimus, susijusius su aplinkosaugos vadybos sistemos diegimu, sertifikavimu ir aplinkosaugos audito atlikimu.

Sėkmingai įgyvendinti netechnologinių ekoinovacijų diegimą padės finansavimas, skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos „Eco-inovacijos LT“ priemonę.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas sudarė 11 774,50 Eur. Reikiamą dalį savo lėšų skyrė pati įmonė.

Aplinkosaugos auditas, aplinkosaugos vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas padės suvaldyti aplinkosaugos procesus, identifikuoti esamą situaciją, išsiaiškinti silpnąsias vietas ir priimti atitinkamus sprendimus bei įsipareigojimus.

Esame nariai

Home

UAB “VIVATRANS” company started its activities in 2005, now we can offer for our customers international transportation and logistic solutions throughout Europe and Russia, the transportation of special-purpose vehicles, consolidation and storage.
 Transport company „VIVATRANS“ has international reputation in transportation market as a stable company with growing car park, which now consists of 92m2 tents, road-trains 118 m2, vehicles for the transport of bulk products and warehouse 30000m2.
 Each car has a tracking GPS system that allows you to control and see the location of the truck in real time.
 High-skilled workers with experience and knowledge of international transportations, can ensure timely delivery, quality, flexibility and contractual obligations to our partners.

 NEWS

 In order to ensure customer needs
New  Jumbotrains for our customers