We Will Find A Way!

ES parama

Verslo valdymo sistemos įdiegimas, siekiant produktyvumo ir konkurencingumo didinimo”

2017-06-29

UAB „Vivatrans“ yra nuo 2005 m. sėkmingai veikianti tarptautinių pervežimų bei logistikos sprendimų kompanija Europoje ir Rytuose. 2015 m. lapkritį – 2017 m. gegužę įgyvendinamas projektas „Verslo valdymo sistemos įdiegimas, siekiant produktyvumo ir konkurencingumo didinimo” pagal Europos struktūrinių fondų priemonę priemonę „E-verslas LT“ ir jo metu įsigyjama kompiuterinė bei programinė įranga ženkliai prisidės prie įmonėje veikiančių procesų optimizavimo, produktyvumo didinimo, įmonė taps konkurencingesne rinkos dalyve. Bendra projekto išlaidų suma 36,5 tūkst. Eur, iš kurių pusė bus skiriama iš Europos struktūrinių fondų lėšų, kita – įmonė prisidės savo lėšomis.

Peržiūrėti »

2015-01-22

ES parama UAB „Vivatrans“ vykdo projektą „Cheminių junginių sąveikos su polimerais tyrimas, gumos ir elastomerų perdirbimas, naudojant mechanocheminius, termocheminius, tribocheminius ir kitus procesus“. Projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir regioninės plėtros fondo lėšomis, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“. Projekto kodas VP2-1.3-ŪM-05-K-03 - 630. Inovacinio čekio suma 16 000 Lt. Projekto tikslas – nustatyti mechaninių bei terminų parametrų įtaką gumos granulių, gautų perdirbant panaudotas automobilines padangas, smulkinimui iki 100 – 400 mikronų stambumo pudros, rasti papildomas medžiagas, pagerinančias gumos granulių smulkinimo ir frakcionavimo procesus ir ištirti tų medžiagų poveikį gaunamos produkcijos fizinėms ir mechaninėms savybėms. Paslaugos teikėjas - Valstybinis mokslinų tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras.

Peržiūrėti »