We Will Find A Way!

Įmonės misija – saugus bei tikslingas krovinių pervežimas numatytais maršrutais, klientų poreikių tenkinimas bei pasitikėjimas, optimalus komandinio darbo organizavimas.

Vizija – tapti stabilia, konkurencinga bei lyderiaujančia transporto kompanija Lietuvoje.

Esame nariai

ES parama

2020-10-19

Peržiūrėti »

Netechnologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Vivatrans“

2020-01-19

Projekto tikslas – įmonėje įdiegti netechnologines ekoinovacijas. Numatomos veiklos – įdiegti inovatyvius sprendimus, susijusius su aplinkosaugos vadybos sistemos diegimu, sertifikavimu ir aplinkosaugos audito atlikimu. Sėkmingai įgyvendinti netechnologinių ekoinovacijų diegimą padės finansavimas, skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos „Eco-inovacijos LT“ priemonę. Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas sudarė 11 774,50 Eur. Reikiamą dalį savo lėšų skyrė pati įmonė. Aplinkosaugos auditas, aplinkosaugos vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas padės suvaldyti aplinkosaugos procesus, identifikuoti esamą situaciją, išsiaiškinti silpnąsias vietas ir priimti atitinkamus sprendimus bei įsipareigojimus.

Peržiūrėti »

Verslo valdymo sistemos įdiegimas, siekiant produktyvumo ir konkurencingumo didinimo”

2017-06-29

UAB „Vivatrans“ yra nuo 2005 m. sėkmingai veikianti tarptautinių pervežimų bei logistikos sprendimų kompanija Europoje ir Rytuose. 2015 m. lapkritį – 2017 m. gegužę įgyvendinamas projektas „Verslo valdymo sistemos įdiegimas, siekiant produktyvumo ir konkurencingumo didinimo” pagal Europos struktūrinių fondų priemonę priemonę „E-verslas LT“ ir jo metu įsigyjama kompiuterinė bei programinė įranga ženkliai prisidės prie įmonėje veikiančių procesų optimizavimo, produktyvumo didinimo, įmonė taps konkurencingesne rinkos dalyve. Bendra projekto išlaidų suma 36,5 tūkst. Eur, iš kurių pusė bus skiriama iš Europos struktūrinių fondų lėšų, kita – įmonė prisidės savo lėšomis.

Peržiūrėti »

2015-01-22

ES parama UAB „Vivatrans“ vykdo projektą „Cheminių junginių sąveikos su polimerais tyrimas, gumos ir elastomerų perdirbimas, naudojant mechanocheminius, termocheminius, tribocheminius ir kitus procesus“. Projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir regioninės plėtros fondo lėšomis, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“. Projekto kodas VP2-1.3-ŪM-05-K-03 - 630. Inovacinio čekio suma 16 000 Lt. Projekto tikslas – nustatyti mechaninių bei terminų parametrų įtaką gumos granulių, gautų perdirbant panaudotas automobilines padangas, smulkinimui iki 100 – 400 mikronų stambumo pudros, rasti papildomas medžiagas, pagerinančias gumos granulių smulkinimo ir frakcionavimo procesus ir ištirti tų medžiagų poveikį gaunamos produkcijos fizinėms ir mechaninėms savybėms. Paslaugos teikėjas - Valstybinis mokslinų tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras.

Peržiūrėti »