We Will Find A Way!

Netechnologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Vivatrans“

Projekto tikslas – įmonėje įdiegti netechnologines ekoinovacijas. Numatomos veiklos – įdiegti inovatyvius sprendimus, susijusius su aplinkosaugos vadybos sistemos diegimu, sertifikavimu ir aplinkosaugos audito atlikimu.

Sėkmingai įgyvendinti netechnologinių ekoinovacijų diegimą padės finansavimas, skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos „Eco-inovacijos LT“ priemonę.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas sudarė 11 774,50 Eur. Reikiamą dalį savo lėšų skyrė pati įmonė.

Aplinkosaugos auditas, aplinkosaugos vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas padės suvaldyti aplinkosaugos procesus, identifikuoti esamą situaciją, išsiaiškinti silpnąsias vietas ir priimti atitinkamus sprendimus bei įsipareigojimus.

Esame nariai

ES parama

Verslo valdymo sistemos įdiegimas, siekiant produktyvumo ir konkurencingumo didinimo”

2017-06-29

UAB „Vivatrans“ yra nuo 2005 m. sėkmingai veikianti tarptautinių 
pervežimų bei logistikos sprendimų kompanija Europoje ir Rytuose.

2015m. - lapkritį 2017 m. gegužę įgyvendinamas projektas
 „Verslo valdymo sistemos įdiegimas,
 siekiant produktyvumo ir konkurencingumo didinimo”
 pagal Europos struktūrinių fondų  priemonę 
„E verslas LT“ ir jo metu įsigyjama kompiuterinė bei programinė įranga
 ženkliai prisidės prie įmonėje veikiančių procesų optimizavimo, produktyvumo didinimo,
 įmonė taps konkurencingesne rinkos dalyve.

Bendra projekto išlaidų suma 36,5 tūkst. Eur, iš kurių pusė bus skiriama iš 
Europos struktūrinių fondų lėšų, kita – įmonė prisidės savo lėšomis.

 


Atgal