We Will Find A Way!

Netechnologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Vivatrans“

Projekto tikslas – įmonėje įdiegti netechnologines ekoinovacijas. Numatomos veiklos – įdiegti inovatyvius sprendimus, susijusius su aplinkosaugos vadybos sistemos diegimu, sertifikavimu ir aplinkosaugos audito atlikimu.

Sėkmingai įgyvendinti netechnologinių ekoinovacijų diegimą padės finansavimas, skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos „Eco-inovacijos LT“ priemonę.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas sudarė 11 774,50 Eur. Reikiamą dalį savo lėšų skyrė pati įmonė.

Aplinkosaugos auditas, aplinkosaugos vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas padės suvaldyti aplinkosaugos procesus, identifikuoti esamą situaciją, išsiaiškinti silpnąsias vietas ir priimti atitinkamus sprendimus bei įsipareigojimus.

Esame nariai

Tarptautiniai pervežimai

Pagrindinė įmonės veikla – pilnų krovinių vežimas. UAB VIVATRANS gali pasiūlyti tarptautinius pervežimus visoje Europoje bei Rytuose 118 m3 autotraukiniais ir 92 m3 tentais.
Įmonės misija – saugus bei tikslingas krovinių pervežimas numatytais maršrutais, klientų poreikių tenkinimas bei pasitikėjimas, optimalus komandinio darbo organizavimas.
Vizija – tapti stabilia, konkurencinga bei lyderiaujančia transporto kompanija Lietuvoje.

UAB VIVATRANS darbuotojai pilnai susipažinę su krovinių tvirtinimo, vežimo, pakrovimo/iškrovimo kontrolės ir priežiūros taisyklėmis. Darbuotojų patirtis ir vietos sąlygų žinojimas pervežimų maršrutuose leidžia užtikrinti savalaikį krovinių pristatymą, kokybę, lankstumą ir sutartinių įsipareigojimų įvykdymą.

Visuose automobiliuose įrengta navigacijos sistema, leidžianti pasirinkti racionaliausią ir trumpiausią krovinių vežimo maršrutą, taip pat sekimo sistema, kuri užtikrina tiksliai numatyti atvykimo laiką į nustatytą tikslą bei automobilių buvimo vietą esamu laiku.

UAB VIVATRANS yra Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “LINAVA” narė.